Landschapsbeheer

Wij vinden het behoud van het Friese landschap belangrijk en hechten waarde aan het behoud van de weidevogels. Wij werken samen met o.a. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. De volgende werkzaamheden voeren wij regelmatig uit:

– aanleg drasplasgebied;
Рaanleg helofytenfilter en/of moerasfilter;
– snoeien boomwallen;
– aanleg natuurvriendelijke oevers.

info@gebrdevries.nl
0513 636 178
06 5336 7727

Werkzaamheden
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image
rotating image