Bemesten

Na de landbewerking en voor het oogsten is bemesten van belang voor een goede opbrengst. Gebr. de Vries heeft een uitgebreid en modern machinepark. De combinatie met gemotiveerd en vakkundig personeel biedt een uitstekende oplossing voor uw wensen.

In het seizoen leveren wij de volgende diensten rondom bemesting van gras- en bouwland:

  • zodebemesten en bouwland bemesten (Schuitemaker met drukwisselsysteem en uitschuifas);
  • kunstmest strooien (tevens vloeibaar);
  • kalk strooien.
  • vaste mest verspreiden

Bekijk ook onze diensten rondom landbewerking en oogsten van maislanden en graslanden.