Havens aanleggen

We leggen regelmatig havens aan, denk aan de aanleg van passantenhavens, privéhavens en gemeentehavens. Het gebruikte materiaal hiervoor is bijvoorbeeld:

 • hout;
 • staal;
 • beton;
 • stortsteen.

Binnen een week is een kleine haven vaak al wel gerealiseerd. Meestal zijn we enkele maanden bezig voor de aanleg van een haven. De gebruikelijke werkwijze is als volgt:

 • het zetten van een damwand;
 • het uitgraven en/of uitbaggeren van de haven;
 • plaatsen van steigers en dukdalven;
 • plaatsen van remmingswerken zodat de schepen tijdig vertragen bij benadering.

Natuurhaven aanleggen

Een haven aanleggen in een natuurgebied is één van onze specialiteiten. Bij het aanleggen van een haven in een natuurgebied zijn de ecologische en landschappelijke functies van groot belang om rekening mee te houden. Met een natuurhaven kunnen waterrecreanten verblijven zonder vogels te verstoren en verontrusten. Dit kan resulteren in nieuwe vaardoelen.

Bij de aanleg van een natuurontwikkelingsgebied of aanleg van een natuurhaven in een natuurgebied denken we natuurlijk ook aan het broeden van vogels. We kijken bijvoorbeeld naar de verhoudingen ondiep water en diep water, rietbegroeiing en de mate van rust die het gebied biedt aan watervogels en weidevogels.

We houden altijd rekening met de doelstellingen voor natuurbeheer, zoals:

 • het ontsluiten van voedselrijke wateren voor voedsel zoekende vogels;
 • het bieden van broedgelegenheid aan kale grondbroeders;
 • het bieden van rust-en voedselplaatsen voor watervogels.

Behoud van het Friese landschap

Wij vinden het behoud van het Friese landschap belangrijk en hechten waarde aan het behoud van de weidevogels. Wij werken samen met o.a. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

De volgende werkzaamheden voeren wij regelmatig uit:

 • aanleg drasplasgebied voor het instandhouden van de gruttostand;
 • aanleg helofytenfilter en/of moerasfilter;
 • snoeien boomwallen;
 • aanleg natuurvriendelijke oevers.

Heeft u vergelijkbare of aanverwante werkzaamheden en zoekt u een betrouwbare partij? We stemmen graag onze mogelijkheden af met uw behoeften.