Oogsten

Als de landbewerking en het bemesten heeft plaats gevonden is het tijd voor de oogst. We hebben het juiste materiaal en de ervaring voor het oogsten van onder andere mais en gras. Denk bij oogstwerkzaamheden die we voor u kunnen doen aan:

  • gras maaien, schudden en harken;
  • gras hakselen;
  • gras oprapen;
  • ronde balen persen en wikkelen de nieuwe GOWEIL pers-wikkelcombinatie;
  • mais oogsten en hakselen;