Riolering

Voor het aanleggen, onderhouden en vervangen van rioleringssystemen, drainageleidingen en afwateringssystemen bent u bij Gebr. de Vries aan het juiste adres. Zowel voor gemeenten, bedrijven als particulieren staan wij klaar.

Aanleg en onderhoud van riolen

Alle werkzaamheden in relatie tot de aanleg en het onderhoud van riolen worden door Gebr. de Vries uitgevoerd. Denkt u hierbij aan:

 • het verwijderen en herstellen van bestrating;
 • de graaf- en grondwerkzaamheden;
 • het aanbrengen en leveren van buizen en putten, olievetafscheiders, vetafscheiders en vetvangputten;
 • het transport van materialen zoals zand en grond;
 • het afvoeren van vervangen materialen;
 • het afvoeren van restmateriaal inclusief stortkosten;
 • het maken van revisietekeningen;
 • het ontstoppen van bestaande riolen.

Al het daarvoor benodigde materiaal en materieel heeft Gebr. de Vries in eigen beheer.

Diverse materialen

Gebr. de Vries kan rioleringssystemen aanleggen van verschillende materialen:

 • PVC buizen;
 • PVC hulpstukken;
 • PolyPropeteen;
 • putten zoals straatkolken en trotoirkolken.

U krijgt altijd advies over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Afwateringssytemen

Riolering en afwateringssystemen hebben vele overeenkomsten. Ook voor het aanleggen en onderhouden van afwateringssystemen zoals drainage bent bij u ons aan het juiste adres.

Informeer naar de mogelijkheden.