Broedvogeleiland Fryske Gea in Wolvega wordt door ons onderhouden

Eens in de drie jaar gaan we met een rupskraan door het water naar een broedvogel eiland in Wolvega om de begroeiing te verwijderen.
De vogels, zoals meeuwen en sterns broeden alleen in een open gebied, ze kunnen zo hun natuurlijke vijanden beter observeren.